Pla de Sant Jordi


Conservación de Zonas Húmedas

Caractéristiques générales des zones humides méditerranéennes
L'Enjeu de l'eau
Les salins, entre terre et mer
L'hydrologie des zones humides
Les mares temporaires méditerranéennes
Gestion intégrée des zones humides méditerranéennes
Fonctionnement des zones humides (Guide Technique SDAGE, 5)
Agir pour les zones humides boite a ountils inventaires (Guide Technique SDAGE, 6)
Guide technique à l'implantation des zones tampons humides artificielles (ZTHA)
A handbook of constructed wetlands
Mettre en place un projet de restauration de zones humides

Classificación / Inventario de Zonas Húmedas

Manual de la Convención de Ramsar. Guía a la Convención sobre los Humedales (2006)
Análisis comparativo de los sistemas clasificatorios de humedales
Mediterranean Wetland Inventory: A Reference Manual
Inventario de Humedales (Ramsar)
Wetlands Engineering Handbook (US Army Corps of Engineers)
Wetlands Classification (US Environmental Protection Agency)
MedWet Habitat Description System
WETLANDS AND DEEPWATER HABITATS CLASSIFICATION
Hydrogeomorphic Wetland Classification System (US Department of Agriculture)
A Classification Framework for Wetlands and Related Ecosystems in British Columbia (British Columbia)
A Classification Framework for Wetlands and Related Ecosystems in British Columbia (British Columbia)
Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States (Federal Geographic Data Committee)
An Approach for Assessing Wetland Functions Using Hydrogeomorphic Classification, Reference Wetlands, and Functional Indices (US Army Corps of Enginners)
Plan Andaluz de Humedales (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía)
Wetland Classification, Inventory, and Assessment Methods. An Alaska Guide to their Fish and Wildlife Application.
Montana Wetland Assessment Method.

Cartografia de les zones de les masses d'aigua càrstiques de les Illes Balears (2006)

DOCUMENT TÈCNIC DE DELIMITACIÓ, CARACTERITZACIÓ, CLASSIFICACIÓ I INVENTARI DE LES ZONES HUMIDES DE LES ILLES BALEARS:

Portada
Mapa Guia (Illa de Mallorca)
Cova de les Rodes
Cova de sa Bassa Blanca
Cova de Can Bordils
Cova des Drac
Cova Genovesa
Covades Pont Pirata. Cova de sa Piqueta. Cova de Cala Falcó
Cova des Coloms I. Cova de Cala Varques B. Cova de Cala Varques ACD. Cova des Serral
Avenc des Camp des Pou. Cova de sa Gleda
Cova dels Ases. Cova de sa Sínia. Cova des Coll. Cova des Carrer de sa Punta
Cova de ses Barraques. Cova den Bassol. Cova de Cala Mitjana
Cova des Drac de Cala Santanyí
Cova des Dracs
Cova de Vallgornera
Cova de Vallgornera I
Cova de Vallgornera II

Delimitación de Zonas Húmedas

Manual de la Convención de Ramsar. Guía a la Convención sobre los Humedales (2006)
Análisis comparativo de los sistemas clasificatorios de humedales.
Mediterranean Wetland Inventory: A Reference Manual.
Mapping Wetlands using Earth Observations Tecniches.
Photointerpretation and Cartographic Conventions (Mediterranean Wetland Inventory)
Corps of Engineers Wetlands Delineation Manual.
Washington State Wetlands Identification and Delineation Manual.
Delineating Bordering Vegetated Wetlands.
Regional Supplement to the Corps of Engineers Wetland Delineation Manual: Atlantic and Gulf Coastal Plain Region.
Why Delineate Wetlands?
The Florida Wetlands Delineation Manual.

Remisión de documento técnico: Resolució d'inici d'elaboració d'un projecte de decret de catalogació i règim de protecció de zones humides i masses d'aigua càrstica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Restauración de Zonas Húmedas

Herramientas para la gestión del turismo sostenible en humedales (Ministerio de Medio Ambiente)
Wetland Restoration, Creation and Enhancement (NOAA)
Wetland Restoration, Enhancement or Creation (US Department of Agriculture)
Los humedales mediterráneos: el contexto ambiental y social (Fundación Biodiversidad)
Manual de restauración de humedales en cuencas agrícolas (F.A. Comín)
Manuel de restauration des zones humides méditerranéennes (Gouvernement Régional d’Andalousie)
Manual de restauración de humedales mediterráneos (Junta de Andalucía)